shopping-bag 0
Items : 0
Subtotal : 0,00
View Cart Check Out

Normen en waarden 2023-2024

1. Algemeen

Iedere aangesloten speler onderwerpt zich aan de Normen en Waarden van De Jong Academy, welke hem overhandigd worden voor aanvang van het seizoen.

2. Stiptheid

– Zorg dat je tijdig aanwezig bent voor de training, namelijk 15 minuten voor aanvang van de training.

– De Jong Academy verwacht dat iedere speler, zonder tegenbericht, aanwezig zal zijn bij de training. Indien een speler door ziekte of andere omstandigheid niet aanwezig kan zijn op de training/wedstrijd, verwittigt hij tijdig (minimaal 1 uur voor de training ) en zo persoonlijk mogelijk, de trainer Marco de Jong. ( 06-17154360 )

– De studie heeft natuurlijk altijd voorrang op het voetbal. Bij duidelijke en herhaalde schoolproblematiek kan altijd een evaluatie aangevraagd worden met Marco de Jong om te zoeken naar een passende oplossing.

– Succes op school en succes in voetbal gaan veelal samen. De trainer zal daarom belangstelling tonen voor de schoolprestaties van zijn spelers.

– Activiteiten van de club, waar de speler actief is, genieten in principe prioriteit.

– Zorg dat je voor iedere training/wedstrijd je trainingsuitrusting compleet meebrengt.

– Het dragen van scheenbeschermers op de training/wedstrijd is bij De Jong Academy verplicht.

– Na de training zorgen de spelers ervoor dat al het gebruikte trainingsmateriaal, gezamenlijk, wordt geordend en meegenomen naar de daarvoor beschikbare ruimte.

– De spelers en hun trainer(s) verlaten gezamenlijk het speelveld.

3. Houding en gedrag

– Wees altijd beleefd en behandel trainers, afgevaardigden, ouders, maar ook de andere spelers altijd met respect.

– Na een wedstrijd schudt iedere speler de hand van de scheidsrechter(s) en van de tegenspelers.

– Negatieve uitlatingen ten aanzien van de eigen ploeggenoten zullen niet worden getolereerd.

– De spelers tonen tijdens de training/wedstrijd steeds volledige inzet, acceptatie en concentratie en zijn een voorbeeld, zowel in taal als gedrag, volgens de regels van voetbalschool De Jong Academy.

– Er worden geen sieraden ( armband, ketting, horloge, oorbellen, piercings… ) gedragen tijdens de training en/of wedstrijd.

– Er wordt geen afval ( lege drankblikjes/flesjes, lege verpakkingen, enz….) op het sportcomplex op de grond geworpen. Gebruik hiervoor de beschikbare vuilnisbakken.

4. Infrastructuur

– De Jong Academy verplicht haar leden niet om na de training te douchen. Wel adviseert De Jong Academy nadrukkelijk om dit wel te doen, dit in verband met de hygiëne. Maken de spelers wel gebruik van de douchemogelijkheid dan is het gebruik van badslippers verplicht.

– Het omkleden gebeurt in de daartoe voorziene kleedkamer(s).

– De kleedkamer dient enkel om te douchen en zich om te kleden. Er wordt niet met de bal gespeeld en enige andere activiteit georganiseerd.

– Na de training/wedstrijd dienen spelers hun schoenen voor het bereiken van de kleedkamer uit te doen. Schoenen, ballen en trainingsmateriaal dienen buiten te worden gereinigd en onder geen beding onder de douche.

– Uiterlijk 15 minuten na het einde van de training worden de kleedkamers verlaten. Alleen spelers, door de trainer aangeduid voor het reinigen van de kleedkamers, kunnen daar nog aanwezig zijn.

– Verplaatsbare doelen worden na de training terug op de daarvoor voorziene plaatsen gezet.

– Er wordt niet aan de doelen en de doelnetten gehangen.

– Voor de training en direct na de beëindiging van de training wordt niet meer op doel geschoten.

– Er worden door de spelers geen ballen of ander materiaal, zonder toestemming van de trainer, in gebruik genomen.

5. Ouders/Familie

– Positieve belangstelling, maar geen overdreven aandacht voor de sportieve prestaties van uw zoon. Moedig hem aan, help hem realistische doelen te stellen. Benadruk het plezier en vermijdt prestatiedruk. Help hem bij een teleurstelling of tegenslag te kunnen terugvallen op een “thuis”.

– Geen inmenging in de opstelling, speelwijze en andere voetbaltechnische aspecten. Coachen tijdens de wedstrijd is voorbehouden aan de trainer, niet aan de ouders, ook niet aan de begeleiding.

– Ouders, familie en supporters onthouden zich van iedere activiteit en van elke uitlating, die de werking van de jeugdafdeling van De Jong Academy schade kan toebrengen.

– Sportief gedrag en gezond enthousiasme voor, tijdens en na de training/wedstrijd, en dit ten overstaan van iedereen (eigen zoon, zijn ploeggenoten, trainer en begeleiding, ook spelers en begeleiders van de tegenstander, scheidsrechter etc. ).

– Tracht zoveel mogelijk rekening te houden met data en uur van geplande trainingen, wedstrijden en overige activiteiten, zodat uw zoon steeds aanwezig kan zijn. Breng evenwicht tussen de sporteisen en de behoeften van het gezin en de school. Vanaf 1 juni 2021 zal op de website www.dejongacademy.nl een digitale agenda bijgehouden worden, zodat de ouders/spelers altijd de ontwikkelingen van De Jong Academy bij kunnen houden.

– Gelieve uw kind niet te straffen door het bijwonen van trainingen/wedstrijden te verbieden.

– Voor de veiligheid van de leden van De Jong Academy, vragen wij de ouders om hun kinderen af te halen/aanwezig te zijn ten laatste 15 minuten na het einde van de training.

– Voor vragen of problemen in verband met het sportieve, kunt u altijd terecht bij Marco de Jong. Heb je twijfels omtrent het functioneren van uw zoon of merkt u extra sportieve achteruitgang ( studie, eetlust, slaapstoornissen, etc. ) aarzel niet om met Marco de Jong in gesprek te gaan.

6. Kledij

– “Wat hoort er in de sporttas als je gaat voetballen ?”

o   Voetbalschoenen

o   Loopschoenen

o   Extra veters

o   Scheenbeschermers

o   Regenjas

o   T-shirt

o   Badslippers

o   Trainingskleding

o   Trainingsbroek

o   Handschoenen ( winter )

o   Schoon ondergoed

o   Handdoek

o   Toilet-tas

o   Plastic zak : dit voor de “vieze” trainingskleding

– Voetbalschoenen dienen steeds gepoetst te zijn.

– De Jong Academy streeft er in de toekomst na  dat alle leden van de voetbalschool trainen in een outfit van De Jong Academy.

– Bij officiële wedstrijden zorgt De Jong Academy voor de wedstrijdkleding. Het dragen van petjes, hoedjes, piercings, oorbellen is niet toegestaan.

– Tijdens de wedstrijd zijn de kousen opgetrokken, maar wel onder de knie en zit het wedstrijdshirt in de broek. Enkelbanden en andere “versieringen” zijn niet toegestaan. Spelers met lange haren dienen wel een haarband te dragen.

– De Jong Academy adviseert de spelers dat ze tijdens de winterperiode (door de trainer aan te duiden) een regenjas en een trainingsbroek dragen.

– Tijdens de training wordt enkel trainingskleding gedragen, dus geen bermuda of afgeknipte broek.

7. Verzorging en voeding

– Alcohol, roken en druggebruik zijn ten strengste verboden.

– Iedere speler moet weten dat goede en voldoende nachtrust onontbeerlijk is.

– Gezonde en gevarieerde voeding met voldoende verse groenten en fruit is aanbevolen.

– Minimum 2 uur voor een training voor training/wedstrijd kan men een lichte, vetarme maaltijd nemen. Het gebruik van koolzuurhoudende dranken wordt afgeraden. Minder dan 2 uur voor de training/wedstrijd eet men het best een muesli-reep of een banaan.

8. Informatie

– Wijzigingen van adres, telefoonnummer en andere wijzigingen van administratieve aard, dienen doorgegeven te worden aan De Jong Academy.

– Bij extreem slechte weersomstandigheden is het aan de speler om zich op de hoogte te stellen of de geplande training door kan gaan. Afgelasting van de training zal duidelijk aangegeven worden op website www.dejongacademy.nl .

– De Jong Academy stelt zich niet aansprakelijk voor de door de speler opgelopen materiële – en/of letselschade voor, tijdens en na de training.